Regulamin

Warunki Ogólne

 1. Sklep internetowy www.superstudniowka.pl zarejestrowany w domenie www.superstudniowka.pl prowadzony jest przez Zygmunta Zawiślaka właściciela przedsiębiorstwa GRAFIX Drukarnia i Agencja Reklamowo-Wydawnicza z siedzibą w Kłodzku przy ul. Żeromskiego 24, posługującym się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 883 000 13 69 oraz numerem statycznym REGON 890 014 381, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 546 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kłodzko zwany dalej: Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca udostępnia numery telefonu, adres siedziby przedsiębiorstwa oraz adresy poczty e-mail do składania zamówień oraz reklamacji przez Klienta pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą:
  • fax 74 867 92 61, kom. 694 206 657
   (koszt połączeń według taryfy operatora)
  • Grafix Drukarnia i Agencja Reklamowo – Wydawnicza, ul. Żeromskiego 24
   57-300 Kłodzko;
  • E-mail: grafix@alpha.pl lub grafix-drukarnia@wp.pl;
 3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet
  • zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera lub Safari.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

Definicje

 1. Sprzedawca – Drukarnia i Agencja Reklamowo-Wydawnicza z siedzibą w Kłodzku przy ul. Żeromskiego 24.
 2. Klient – (konsument, odbiorca, kontrahent, nabywca,) – SZKOŁY, KOMITETY RODZICIELSKIE, RADY RODZICÓW PRZY SZKOŁACH, Przedsiębiorstwa itp. (posiadających nr NIP), oraz osoby prywatne, dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.superstudniowka.pl niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez podmiot gospodarczy opisany w warunkach ogólnych niniejszego regulaminu.
 4. Towar, Produkt, Rzecz – przedmiot materialny będący w ofercie sklepu internetowego www.superstudniowka.pl
 5. Zamówienie – zamówienie, które Klient złożył za pośrednictwem strony internetowej, e-maila, telefonicznie, listownie lub faksem na Produkty lub Towary będące w ofercie sklepu;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.superstudniowka.pl
 7. Dostawca – jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie na zlecenie Sprzedawcy dotransportować zamówione towary do Klienta;
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. Poz. 827),
 10. Rękojmia – to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

 

Warunki dotyczące składania i realizacji zamówień.

 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci INTERNET prowadzi sprzedaż produktów zwanych dalej także „Towarem” lub „Produktem”.
 2. Oferta produktów skierowana jest do SZKÓŁ, KOMITETÓW RODZICIELSKICH, RAD RODZICÓW PRZY SZKOŁACH itp. (posiadających nr NIP), oraz do osób prywatnych, (zwanych dalej: „Klientem”).
 3. Towar dostarczany jest do Klienta przez Dostawcę na terenie Polski na koszt sprzedawcy lub na koszt odbiorcy w zależności od wartości złożonego zamówienia.
 4. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień listownie, za pośrednictwem adresów e-mail, telefonicznie, faksem oraz za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Za pośrednictwem strony internetowej Klient zobowiązany jest w zakładce „Zamówienie” wypełnić poprawnie formularz. Zamówienie zostanie złożone poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”. W przypadku braku uzupełnienia wymaganych pól w formularzu, zamówienie nie zostanie złożone.
 6. Po złożeniu zamówienia przez e-mail, za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, Klient na wskazany przez niego adres e-mail zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy na odległość).
 7. Po złożeniu zamówienia faksem wymagany jest kontakt telefoniczny Klienta ze Sprzedawcą w celu weryfikacji zamówienia (czytelności faksu, poprawności danych itp.).
 8. Klient ma obowiązek podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient ma prawa do edytowania zamówienia do momentu wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż. Do tego momentu Klient może również zrezygnować ze złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 10. Czas wysłania zamówienia to 2-14 dni roboczych, nie później jak 30 dni od przyjęcia zamówienia. Aby ustalić indywidualny (szybszy) czas realizacji zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny. Jeżeli termin realizacji zostanie wydłużony z przyczyn niezależnych (np. brak materiałów w hurtowniach potrzebnych do realizacji zamówienia) Klient zostanie poinformowany w przeciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.
 11. Modyfikacja zamówienia przez Klienta może wydłużyć czas realizacji zamówienia.
 12. W przypadku braku na stanie magazynowym zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany w przeciągu 7 dni roboczych,
 13. Zamówienie poniżej 20 sztuk produktów oraz poniżej 25 zł nie będą realizowane.
 14. Sprzedawca do dyspozycji Klienta umożliwia trzy metody zapłaty za zamówienie:
  • za pobraniem – gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru,
  • przelewem, podany rachunek bankowy Sprzedawcy na fakturze,
  • gotówką w przypadku odbioru osobistego Towaru,
 15. Sposób zapłaty Klient musi zdeklarować w składanym przez siebie zamówieniu.
 16. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.
 17. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska.
 18. Przy uzgodnieniu opcji odbioru w siedzibie Sprzedawcy, Towar można odebrać w siedzibie Sklepu w Kłodzku, ul. Żeromskiego 24 po otrzymaniu telefonu o możliwości odbioru towaru.

 

Ceny i Towary

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Koszty dostawy firmą kurierską:
  • przesyłka płatna przy odbiorze 22,40 zł brutto;
  • przesyłka płatna przelewem 18,70 zł brutto;
 4. Indywidualnie umówiony termin dostarczenia Produktu, Towaru, Zamówienia do Klienta może powiększyć koszty dostawy (sposób dostarczenia Produktu, Towaru, Zamówienia jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży – dotyczy wyłącznie Klienta będącego osobą prywatną.

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub na rewersie dokumentu sprzedaży. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie można złożyć e-mailem, listownie lub faksem.
 6. W przypadku wysłania e-mailem oświadczenia Klient dostanie potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy umowę uważa się za niezawartą.
 8. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, zamówienie przestaje wiązać.
 9. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Jeżyli Klient nie skorzysta z gotowego formularza, w oświadczeniu powinien podać:
  1. Imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania
  2. Dane adresata – Grafix Drukarnia i Agencja Reklamowo – Wydawnicza, ul. Żeromskiego24, 57-300 Kłodzko;
  3. Oświadczenie o odstąpieniu: Oświadczam, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
  4. Datę zawarcia umowy
  5. Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz, jest przesyłany w wersji papierowej)
  6. Datę
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, Produktu, Zamówienia tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Towaru, Produktu, Zamówienia do Sprzedawcy). Przesyłek odesłanych ‘’za pobraniem’’ Sprzedawca nie będzie przyjmował.
 14. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 24 PLN.
 15. Na podstawie U. z dnia 30 maja 2014r. Art. 33 – Sposób dostarczenia Produktu, Towaru, Zamówienia jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 16. Klient powinien dołożyć wszelkich starań, aby zwracany towar był opakowany w odpowiedni sposób, aby nie doszło do uszkodzenia zawartości przesyłki w trakcie transportu.
 17. Zwracany towar musi być kompletny, a w przypadku wszelkich braków Klient musi liczyć się z wezwaniem przez Sprzedawcę do ich uzupełnienia.
 18. Na podstawie U. z dnia 30 maja 2014r. Art. 38 punkt 3 – Klient nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość, jeśli przedmiotem tej umowy jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Rękojmia i gwarancja

 1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy dyplomy-grafix.pl / www.superstudniowka.pl są produktami nowymi i wolnymi od wad.
 2. Produkty są wykonane przez Sprzedawcę
 3. Sprzedawca wobec Klienta jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodnością z umową), w przypadku ich stwierdzenia Klient ma prawo do zwrotu Zamówienia na adres: Grafix Drukarnia i Agencja Reklamowo – Wydawnicza, ul. Żeromskiego 24, 57-300 Kłodzko;
 1. Klient (SZKOŁY, KOMITETY RODZICIELSKIE, RADY RODZICÓW PRZY SZKOŁACH, Przedsiębiorstwa itp. posiadających nr NIP) ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu 1 miesiąca od dnia odbioru. NIE DOTYCZY OSÓB PRYWATNYCH.

 

Reklamacje

 1. Jeżeli Produkt jest wadliwy lub został uszkodzony podczas transportu, Klient ma prawo do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy, koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Klient powinien w reklamacji możliwie dokładnie opisać wady Towaru oraz wskazać sposób załatwienia reklamacji. Należy dołączyć dowód zakupu/fakturę VAT lub paragon/.
 2. Klient może zażądać wymiany wadliwego Produktu na nowy.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Produkt w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Sprzedawca wobec Klienta jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodnością z umową), w przypadku ich stwierdzenia Klient ma prawo do zwrotu Zamówienia w terminie 1 miesiąca na adres: Grafix Drukarnia i Agencja Reklamowo – Wydawnicza, ul. Żeromskiego 24,57-300 Kłodzko;
 1. Klient ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia (niemniej najlepiej zgłosić ją zaraz po wykryciu).
 2. Zwrócone zamówienie zostanie niezwłocznie wymienione na inne, pełnowartościowe, a jeżeli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci zawartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inny dostępny na stanie magazynowym. Klient ma prawo również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
 3. Wszystkie koszty wymiany i zwrotu ponosi Sprzedawca.
 4. Jeżeli Sprzedawca w krótkim terminie nie wymieni Towaru na nowy (bez wad) lub nie usunie wady Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Składając zamówienie, Klient akceptuje powyższy Regulamin.
 3. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.

 

Ochrona danych osobowych klientów

 1. Sprzedawca gwarantuje ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 2. Dane dotyczące Klienta będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i nie są wykorzystywane do innych celów.


 

Załącznik 1

Miejscowość, data

………………………………

………………………………

………………………………

Imię i nazwisko klienta(-ów)

Adres klienta(-ów)

 

 

Grafix Drukarnia i Agencja Reklamowo – Wydawnicza

 1. Żeromskiego 24

57-300 Kłodzko

 

 

 

 

Oświadczenie

Ja/My(*) ……………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………………..

umowy dostawy następujących rzeczy(*)………………………………………………………………………….

Umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie

następującej usługi(*)……………………………………………………………………………………………………….

   Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)……………………………….

………..………………………..

Podpis(-y) Klienta(-ów)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

1 Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.

2 Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.